tirsdag 31. august 2010

Kurs i kritisk tenking!

Critical Thinking SkillsImage by Enokson via Flickr
Noen oppgaver til bruk med elevene:

  1. Hvilken søkemoter bruker du? Google, Bing, Yahoo - flere som finnes? Diskuter i klassen. Hvilken side stoler du mest på? Hvorfor? Gi elevene oppgaven med å søke etter informasjon - hva finner de?
  2. Oppgave: når du søker vil noen resultater legge seg øverst. Hvordan kommer noen sider høyt oppe?
  3. Prøv å finn ut hvem som har skrevet siden. Hvis ikke forfatter kommer opp i søket,  finn hvem som er ansvarlige. Når du har det søker du på navn, organisasjon. Er dette troverdig? Finn ut hva andre skriver om dette nettstedet.  
  4. Mange manipulerer nett søk. Prøv søket "oil spill" og se hva du får av resultater. Hvem har en agenda her?
  5. Kan du tenke selv? Hva er sjansen for å kunne ta en graviditetsprøve på nett? Logisk?
  6. Redd treblekkspruten. Vil du gi penger til denne organisasjonen?  
  7. Søk etter stoff om martin luther king jr. Hvilke sider finner du? Er alle troverdige? 
  8. Hva klarer du å få med deg når du sitter på nettet og læreren underviser? Test deg selv. Prøv deg på denne lille google testen. Hva vet du egentlig?
Etter en ide fra forelesning på ISTE 2010 med Howard Rheingold
Enhanced by Zemanta

Ingen kommentarer: